• Slider 14

  Pościel wysokiej jakości i w dobrej cenie

 • Slider 13

  Ręczniki, ręczniki reklamowe i ręczniki hotelowe

 • Slider 15

  Ręczniki i tekstylia kąpielowe dla hoteli, SPA i studia odnowy

Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE 

Administratorem Państwa danych osobowych jest IRAPOL Sp. z o. o.  z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 52. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.  

Przepisami pozwalającymi na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest: 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (zwane dalej RODO)  

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE 

Dane osobowe naszych klientów (lub osób wnioskujących o nasze usługi) uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w celu: 

 • zawarcia i realizacji zawartej między nami umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit. b RODO); 
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami; 
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im; 
 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń; 
 • marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz, statystyk, wsparcia obsługi; 
 • w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 • w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe; 
 • w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane. 

Informujemy, że dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. podmiotach, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. f RODO). 

DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes). 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 

 1. sprostowanie (poprawienie) danych; 
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych; 
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); 
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); 
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO). 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

ZGODA 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). 

KONTAKT I INFORMACJE  

Nasze dane kontaktowe: 

IRAPOL Sp. z o. o.
02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 52
e-mail: irapol@irapol.com

COOKIES (tzw. Ciasteczka)

Pliki Cookie - co to jest?

Pliki cookie, tzw. ciasteczko (ang. cookie) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu używanym do przeglądania internetu. Pliki te zawierają informację pozwalającą zidentyfikować to urządzenie w celu tworzenia anonimowych statystyk odwiedzalności serwisu. Pliki cookie najczęściej zawierają informację o pochodzeniu (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ewentualnie unikalny numer tworzony na potrzeby sesji odwiedzającego.

W jakim celu pliki cookie są tworzone i umieszczane na stronach?

Dzięki „ciasteczkom” można w pewnym stopniu ocenić zainteresowanie stroną co pozwala właścicielowi strony internetowej udoskonalać ją poprzez lepsze dopasowanie treści i formy serwisu do oczekiwań odwiedzających.

Cookie - rodzaje plików

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu służącym do przeglądania internetu do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas zdefiniowany w pliku, mogą również zostać usunięte wcześniej z przeglądarki przez użytkownika.

Czy za pomocą tej strony można otrzymać cookie innych podmiotów?

Tak. Istnieje możliwość otrzymania cookie pochodzących ze stron realizujących kampanie marketingowe i statystyczne oraz portali społecznościowych (tzw. socialmedia). Ich regulaminy dotyczące polityki cookie można odnaleźć na odnośnych stronach informacyjnych tych serwisów.

Czy pliki cookie można usunąć ze swojego urządzenia?

Można, przeglądarki internetowe umożliwiają w swoich ustawieniach blokowanie zapisywania plików cookie, usuwanie ich z urządzenia bądź informowanie o próbie zapisania cookie na urządzeniu. Zablokowanie pobierania cookie może mieć negatywny wpływ na prezentację zasobów strony internetowej lub ograniczenie niektórych jej funkcjonalności. Blokuje także możliwość zbierania anonimowych danych, które pomagają ulepszać stronę pod względem jakości treści i formy. Opisów sposobów obsługi plików cookie w poszczególnych przeglądarkach należy szukać w odnośnych informacjach udostępnianych przez twórców tych przeglądarek.

Zapraszamy do naszej hurtowni

Irapol Sp.z o.o. ul. Belgradzka 52, 02-793 Warszawa | Kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-16:30 | w soboty 10:00-14:00):
 +48 22 863 76 63+48 665 025 182+48 601 235 282+48 601 336 602

Firma Irapol Sp.z o.o. otrzymała wsparcie finansowe z programu rządowego PFR Tarcza Finansowa 1.0, Tarcza Finansowa 2.0 

Script logo